El lleig, teatre independent?

És una d’aquelles obres de teatre de l’anomenat circuït independent, que és cert que és un circuït, però que no és exactament independent. Bé, si ‘independent’ és fer obres en sales petites, és independent, si. Això, tanmateix, no la fa especialment experimental ni transgressora. Ni més ni menys, en tot cas, que obres estrenades al Lliure o el TNC. ‘El lleig’ és una d’aquelles obres mimades pels mitjans, que la situen, clarament, dins del focus de l’atenció. Hi deu ajudar comptar amb actors i directors amb un peu a la televisió, com, en aquest cas, el reivindicable Oriol Grau.
Juan Carlos Matel estrena en català al Nou Tantarantana l’obra de Marius von Mayenburg. Matel i Von Mayenburg ens proposen una reeixida farsa al voltant de la bellesa física, les seves capritxoses servituds i les seves indefugibles trampes. Se’m va fer un pèl llarga (cosa curiosa perquè l’obra dura una hora!), però hi ha un diàleg final impagable amb un ‘m’estimo!’ exclamat per un dels personatges que és una de les millors línies escoltades en molt de temps al teatre.


PUBLICAT EL 28 DE JUNY DE 2008 A ALBUMDERETALLS.BLOGSPOT.COM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *