El primer dia de l'any…

… hauria de ser el segon, o el tercer. L’1 de gener passa penosament, com un lament, una presència subtilment molesta, un mal de cap distant. L’alcohol ingerit la nit anterior, les emocions desfermades entre confetti i la cerca reeixida (o no) del tan anhelat midnight kiss converteixen aquest dia que la publicitat existencial ha definit com el dia per obrir la llibreta dels bons propòsits en el que, en realitat, és el pitjor dia per fer-ho. Per això el primer dia de l’any hauria de ser el dos o el tres de gener.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *