Les línies de l'horitzó

Són diverses, en realitat. És per això que és tan difícil, tot plegat. Vista del mediterrani a través de les barres d’una de les parades d’un circuït de fitness. A la platja de la barca Maria, a Badalona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *