Still life: la música callada

Aquests ‘jacks’ elegantment inerts semblen tenir poder màgics, i de fet els tenen. Transporten notes i lletres, comuniquen històries. Que les coses mai són coses, i prou. I sempre està bé insistir-hi, en això. Desendolles els auriculars, i a les orelles notes aquell zumzum plaent; així és, finalment, la música callada. M’agrada veure aquests petits objectes de la foto, aquesta natura morta d’avui, com un souvenir de tots els viatges que faig, a través de la música… sense sortir del menjador de casa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *