Inici de curs, estat de la qüestió

31.900 alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria comencen avui el nou curs escolar a Badalona. Així comença el curs a la ciutat, amb més semàfors vermells que verds, indicador de la preocupant paràlisi de l’Ajuntament de Badalona.

Consell Escolar Municipal de #Badalona sense convocar.
❌ No s’ha fet la junta de portaveus extraordinària compromesa per seguir obres estiu i altres pendents.
❌ Sense notícies del conveni per a la construcció del Ventós Mir ni de la cessió del solar de l’escola del Port.
❌ Les classes comencen després d’un estiu ‘negre’ amb el tancament d’equipaments culturals i educatius a Badalona (biblioteques, escola del mar) per falta de manteniment en els serveis de climatització.
❌ Juliol i agost s’ha produït una caiguda preocupant de serveis de lleure per joves: patis oberts, B20…

🔸 Camins escolars repintats: necessari però insuficient.
🔸 Obres d’adeqüació fetes parcialment o de forma incompleta (entorns Institut de la Riera, perexemple).
🔸 Tràmits de cessió de solars encara amb pendents.

Tres nous instituts escola en funcionament, clau per millorar oferta pública i contra segregació.
Compromís inversor per part del Departament d’Ensenyament.
per fer possible Institut la Riera i Ventura Gassol.
Reforç ensenyaments artístics (línia Eugeni d’Ors).
Nous programes de formació de famílies, de consolidació de les xarxes territorials (veurem!) i accions de promoció lecutra i activitats científiques i culturals.
✅ Il·lusió nens, nenes i joves, compromís professorat i implicació pares i mares a #Badalona. Ànim
gent de FAMPAS!

❗️#Badalona ha de revisar el seu mapa escolar per adaptar-se a les noves necessitats i zones de demanda reforçada (zona 6). Cal pla integral consenusat amb Departament.
❗️L’Escola Montigalà i L’Escola Badalona Port en barracons des de fa 10 anys i centres que requereixen solucions urgents.
❗️La lluita contra la segregació és prioritària: més ajuts extraescolars, lleure i menjador. Podem incidir-hi més des de l’@ajBadalona. Hem fet propostes des d’ERC!
❗️Continua el dèficit de places d’educació especial a #Badalona.
❗️Dèficit de places d’educació 0-3 pública, sense notícies de l’escola bressol de Montigalà, ni dels nous equipaments previstos pel govern ERC-Guanyem-ICV-EUiA.
❗️És clau continuar avançant en les polítiques de formació professional i de lligam amb el món de l’empresa.

🙋🏻‍♀️ Al final tot es resumeix en: planificació. Cal pla integral amb el Departament per definir necessitats a 12 anys vista a #Badalona, full de ruta clar i promoure i respectar espais de participació i seguiment.

En l’educació ens ho juguem tot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *