Nou preguntes i respostes sobre el CF Badalona i el futur Estadi Municipal

Camp municipal futbol Badalona -roda premsaPer als escapulats i ciutadania en general a qui interessi. Potser darrerament heu escoltat que alguna cosa no acaba de funcionar al voltant de les relacions entre el Club de Futbol Badalona i l’Ajuntament. Miro d’endreçar algunes reflexions amb l’ànim que us puguin ajudar a aclarir-vos. A continuació responc 9 preguntes que aquests últims dies m’han fet algunes persones.
 
1. És veritat que el Badalona ha posat el seu patrimoni per a fer el nou estadi?
 
No. L’actual conveni vigent, signat per les dues parts el 2014, dóna forma a un acord de permuta anterior, fruit del qual el club canvia el Camp del Centenari de l’Avinguda de Navarra per la propietat del camp del Morera (fins aleshores municipal) i la d’una parcel·la edificable a tocar de ca l’Arnús. No perd patrimoni, per tant, sinó que el permuta, metre quadrat per metre quadrat, euro per euro.
 
L’Ajuntament, a canvi d’aquest acord de permuta, amplia les seves propietats ja prexistents a l’Avinguda de Navarra i conjuntament (les que ja tenia més les que incorpora fruit de la permuta) les posa a subhasta. Amb els diners obtinguts, es proposa fer el nou estadi municipal a Montigalà (per cert, emplaçat, en terreny municipal, que tota vegada aporta a l’operació).
En el mateix conveni es parla que l’Ajuntament invertirà un milió d’euros en fer diferents adeqüacions a favor de les necessitats del club, cosa que ha fet: trasllats diversos, arranjaments, ampliacions d’instal·lacions i col·locació de grades, principalment al camp del Montigalà (adjacent al futur estadi i on el Badalona ha jugat tot aquest temps).
 
El nou estadi del Badalona serà una realitat aviat, i ho serà gràcies a l’impuls, compromís i generositat del club. La ciutat guanyarà, i el Badalona també. Però l’Ajuntament, –l’actual equip de govern, i els anteriors–, hi hauran contribuït amb part dels terrenys que es van subhastar, els terrenys cedits per fer l’estadi a Montigalà i diferents ampliacions de pressupost que ja ha calgut preveure (perquè amb els diners de la subhasta no s’arriba a completar l’estadi). Cal deixar-ho clar, i ho deixarem clar tantes vegades com calgui.
En aquest enllaç podeu accedir a més informació amb una cronologia i un resum de dades econòmiques.
 
2. Què ha ofert el govern al club?
 
L’actual govern fa molts mesos que negocia en una comissió de seguiment específica amb el club –de la qual, per cert, formen part també els partits de l’oposició–; a banda, s’han fet moltes reunions bilaterals –l’última de les quals aquest dimarts, de 4 hores, en la qual vaig participar (permeteu-me que ho digui aquí, perquè s’ha dit públicament per part del Club que fa setmanes que no saben res de nosaltres).
 
Sigui com sigui, el govern ha ofert al club dues possibilitats, que són les que admet la llei. L’Ajuntament pot concessionar l’explotació de l’estadi mitjançant una adjudicació; és el cas del Pavelló Olímpic amb la Penya; o gestionar-ho directament (sigui ell mateix, o una empresa municipal).
 
Anem pel primer cas, la concessió. El concessionari, després de tenir l’adjudicació a través d’un procés administratiu reglat i auditat, pot explotar tots els elements del camp i treure’n un benefici. La concessió és per un temps màxim de 50 anys i pot incloure un cànon (una aportació que fa el concessionat al propietari). Ara bé, com a concessionat també s’ha d’encarregar del manteniment i preservació del bé.
 
Anem pel segon, que fins a dia d’avui, era el preferit pel club, i que també veuen bé els partits de l’oposició. És la gestió directa per part de l’Ajuntament. Els costos de manteniment i de gestió (definits en 270.000 euros, sense comptar els costos d’amortització) els assumeix en el cas el propietari (l’Ajuntament) i se’n rescabala parcialment a través del preu públic i de l’explotació d’elements com el bar o la publicitat. L’explotació d’aquests elements la pot fer directament o través d’una licitació del servei, garantint la pública concurrència. Els concessionats del bar, han de pagar un cànon al propietari.
 
No ens inventem res ni oferim cap solució exòtica. En un cas i un altre no hi ha discrecionalitat, són figures recollides en la llei i busquen preservar l’interés públic. L’incompliment dels mateixos implica prevaricació i malversament de cabals públics, per no parlar d’altres faltes de tipus administratiu.
 
Tenim molt clar que el nostre marge en aquest i altres temes és el que marca la legalitat vigent i l’interés públic. Estem segurs, tanmateix, que és possible respectar aquest marc –ben obvi, d’altra banda– i trobar una bona solució per al Badalona i per la ciutat.
 
3. Com és que la proposta de conveni o protocol proposada per l’Ajuntament no admet l’explotació per part del Badalona del bar o la publicitat del camp?
 
D’acord amb el CF Badalona vam acordar que la millor solució per les dues parts era la gestió directa per part de l’Ajuntament, fet que obliga a definir un preu públic i a licitar amb pública concurrència l’explotació del bar o la publicitat del camp ja que una administració pública no pot afavorir a tercers sense que pugui ser acusada de malversació. Tanmateix, el Badalona, si així li ho permeten els seus estatuts, pot presentar-se al concurs per a portar aquests serveis.
 
El CF Badalona, en tot cas, sempre pot demanar a l’Ajuntament un canvi en el model de gestió, de directa a indirecta, a través d’una concessió.
 
4. És veritat que l’Estadi no podrà ser utilitzat de forma exclusiva pel Badalona?
 
No se’m passa pel cap que l’estadi que estem a punt d’inaugurar a Montigalà no sigui escapulat. El blau i el blanc ja decoren les butaques i certament, aquest és un estadi que fa justícia i honor a un club estimat, amb una llarguíssima història a la ciutat i en el futbol del nostre país.
 
Tanmateix, el futur Estadi Municipal de Badalona és un equipament públic de gestió directa per part de l’Ajuntament, i no es pot definir un ús exclusiu per cap tercer.
 
Els convenis precedents parlen d’ús preferent, una expressió no recollida legalment, però que expressa una voluntat, que manté l’actual govern.
 
Aquest ús preferent, que assumim i entomem, caldrà regular-lo a través d’un reglament d’ús que l’Ajuntament vol acordar amb l’únic club que pot fer-ho pel seu passat, present i futur. Això és: el CF Badalona.
 
En la reunió de dimarts passat vam demanar al club –de moment sense resposta– una proposta de necessitats per a començar a redactar aquest conveni per a tranquilitat del CF Badalona.
 
5. Què vol dir quan el Badalona parla de ciutat esportiva?
 
El primer disseny de l’Estadi contemplava un camp d’entrenament i en el darrer conveni es parla sense aportar més detall d’instal.lació esportiva, sumant un i altre equipament. Tanmateix, des de fa anys, l’anomenat camp d’entrenament ha esdevingut un camp municipal no complementari sinó autosuficient, i com ha tal ha estat definit per l’àrea d’esports. L’actual govern ha manifestat al CF Badalona que aquest camp continuarà oferint hores d’entrenament al club dins la planificació d’horaris, tal i com fa ara. A dia d’avui el Badalona comparteix aquest camp amb el Seagull de futbol femení i els Drags de Futbol Americà.
En tot cas, l’actual conveni proposat pel govern és només sobre el futur Estadi Municipal. El govern s’ha ofert a millorar el manteniment del camp de Montigalà i a treballar amb el club per assegurar una bona planificació d’horaris per als interessos de tots els clubs que hi tenen activitat, en especial el CF Badalona.
 
6. Com és que l’Ajuntament no vol pagar la gespa que el Badalona diu que va donar?
 
Una administració pública ha de justificar tal i com marca la llei qualsevol pagament a tercers, privats o públics; no hi ha marge aquí, i és bo que sigui així, per raons òbvies.
 
Certament, hi ha una reclamació del club perquè –argumenten– en el mandat passat van rebre un compromís verbal de l’anterior equip de govern per ‘contraprestrar’ amb l’exempció del pagament del preu públic la cessió de la gespa de l’antic camp del CF Badalona i que es va col·locar al camp municipal de Montigalà. Com a equip de govern ens hem compromès a satisfer aquest pacte només si trobavem la manera de fer-ho dins el marc de la llei. No hem trobat ni un document formal que acrediti aquest acord, malauradament. Per tant, en les condicions actuals no podem atendre la demanda del club perquè quan es van arribar als acords (el mandat passat) no es van plasmar en acte administratiu, l’únic vàlid i que es pot tenir en compte. 
 
7. És veritat que les obres porten retard?
 
Les obres del nou Estadi estan a punt d’acabar-se. Des del govern hem fet un esforç brutal per compactar el calendari, per ara ben reeixit gràcies a l’esforç i implicació de totes les parts tècniques implicades, i en especial d’Engestur.
 
El retard en la inauguració és la conseqüència d’un consens per ampliar el projecte incloent en la primera fase un element previst en la segona, la marquesina damunt la tribuna.
 
A principi d’aquest 2016, es va haver d’assumir la fabricació i instal·lació de la visera al camp, quan ja estava feta la planificació de les obres. Ens va semblar una bona idea, d’acord amb el club. Això permetria inaugurar l’Estadi amb un element tan important com la visera.
 
Aquest canvi va implicar la inversió de més de mig milió d’euros (que es van haver de trobar i habilitar) i l’adjudicació d’urgència per a fer-ho possible. Va implicar també que la inauguració de l’Estadi s’havia d’ajornar uns mesos.
 
Estem molt contents perquè si no hi ha cap imprevist, complirem el compromís assolit aleshores d’enllestir les obres abans d’acabar l’any, i finalment amb només 3 mesos respecte el primer calendari.
 
El Badalona i la ciutat ens mereixem inaugurar l’estadi com es mereix una obra d’aquesta envergadura, esperada durant tant de temps.  
 
8. I a partir d’ara, què?
 
A les portes de la inauguració de l’Estadi, cal fer tot l’esforç possible per acordar amb el club un reglament d’ús que estableixi i garantitzi l’ús preferent d’acord amb les necessitats del club; i hem d’avançar per actualitzar mitjançant un conveni o protocol els acords precedents. En això estem.
 
Vam lliurar al club un esborrany de conveni i estem a l’espera d’establir amb ells el reglament. El Club va expressar les seves crítiques a la manera com s’ha gestionat aquest tema dijous passat.
 
L’endemà la regidora d’Esports aclaria a Ràdio Ciutat el posicionament compartit del govern i l’alcaldessa de Badalona parlava amb el president renovat del club i li subratllava allò que sempre ha estat la voluntat del govern: el diàleg.
 
9. Com pot ajudar l’Ajuntament al CF Badalona? Fa prou?
 
El CF Badalona és un club important per la ciutat. No podem imaginar l’esport de Badalona sense els escapulats. El compromís de l’Ajuntament –el del govern actual, i els precedents– l’avala l’Estadi en construcció i els ajuts en forma de subvenció a les moltíssimes hores de futbol base que gestiona el Badalona.
 
L’actual govern s’ha compromès -com a nova proposta per al club- a estudiar una fórmula de patrocini que s’adigui millor amb les necessitats del club i que reconegui de forma més justa la seva contribució a la imatge de marca a la ciutat.
 
… i una propina.En aquest enllaç podeu accedir a la meva intervenció al ple extraordinari de la primavera passada i en aquest altre a un resum de dades, que inclou una cronologia. Per cert, avui hem fet una roda de premsa per explicar-nos. Aquí en trobareu un resum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *