9 respostes i alguns aclariments sobre Badalona Capaç

mobbaFa uns dies, la Sara Muñoz es va fer ressò a El Punt Avui (hi podeu accedir aquí, i també aquí) de les línies de treball actual del govern sobre Badalona Capaç i el seu nou centre de treball. Al fil de l’article i de la lògica repercussió pública de la qüestió em proposo contribuir al debat amb una mica d’informació… i algun aclariment.

Intento respondre 10 preguntes sobre aquest projecte i les dues alternatives que ara mateix està treballant el govern.

1. Quina és la posició del govern?

El mes de juliol passat el govern va anunciar que revisava la tramitació del projecte del Turó de l’Enric, que implica la construcció del nou centre de Badalona Capaç i de dos Mercadones a la ciutat. La suspensió de la tramitació es va fer amb el compromís de trobar una solució per a les necessitats dels usuaris de la Fundació, —ara en una situació crítica, i que mereix resposta per part de l’administració. Aquesta resposta, s’argumentava aleshores, hauria de permetre reduir o neutralitzar les implicacions ambientals del projecte.

El govern va anunciar a finals de juliol que dedicaria el mes d’agost i de setembre a estudiar si existien aquestes alternatives. Això és el que ha fet el govern aquestes darreres setmanes: identificar dos escenaris de treball que ara han

d’acabar de ser validats tècnicament (tot i que hi ha hagut un intens treball a urbanisme i patrimoni), i sobretot uns escenaris que han de convèncer i implicar la pròpia Fundació.

A més del compromís per identificar si era possible un altre enfocament, el govern es comprometia a fer aquesta feina en un termini acotat de temps, que situava en el 30 de setembre.

Per tant, el govern està treballant en la definició d’escenaris alternatius per a la Fundació Badalona Capaç i les seves necessitats. Hi ha dues alternatives principals damunt la taula i de moment el govern no en descarta cap.

2. Què ha passat aquesta setmana? 

Qualsevol solució alternativa al projecte inicial ha de tenir la complicitat de Badalona Capaç, i un suport polític suficient (14 regidors) per a poder abordar amb èxit la tramitació al ple municipal. És per això –la imprescindible complicitat de la Fundació– que aquesta setmana, jo mateix i el regidor Jose Téllez, els dos en representació de tot el govern, ens vam reunir amb representants del Patronat de la Fundació. L’objectiu era explicar-los les dues línies de treball actuals, que són les que recull l’article d’El Punt d’avui. Malgrat les propostes no estan tancades, era imprescindible tenir un primer retorn de la Fundació, amb la idea de poder aclarir així alguns aspectes de viabilitat de les mateixes.

3. Què en diu Badalona Capaç?

Els representants de l’organ de govern de la Fundació (el patronat) van escoltar amb atenció les propostes, tot expressant dubtes i més d’una reticència. En tot cas, vam prendre bona nota de les seves consideracions i ens vam comprometre a donar-los resposta en un termini breu de temps en un document formal. Aquest informe més detallat els ha de servir per a que ells puguin valorar amb la informació que necessiten les avantatges de les dues propostes que ara mateix estem estudiant.

Com a govern ens vam oferir a explicar les propostes als pares de la Fundació després de tenir el document enllestit. Aquest treball d’explicació ja l’hem començat a fer també amb els partits de l’oposició.

Cal dir, finalment, que a les xarxes, la Fundació Badalona Capaç ha expressat diverses crítiques públicament, i fins i tot a emès un comunicat.

4. Quins són els punts forts de l’opció Mobba?

L’anomenada opció Mobba consisteix a intercanviar els usos de l’actual edifici de l’emblemàtica antiga fàbrica (edifici que caldria rehabilitar) i de la Cros, actual seu de la Fundació. Fruit d’aquest ‘intercanvi’, que quedaria recollit en un conveni entre les dues parts i que hauria d’aprovar el ple, la Fundació obtindria l’ús dels més de 4.000 metres quadrats de l’edifici de la Mobba, rehabilitats i adaptats a les seves necessitats.

Les noves instal·lacions permetrien guanyar centralitat a la Fundació i sumar sinèrgies amb una nova plaça adaptada (de fet la major part de la parcel·la de la Mobba continuaria sent zona verda) i altres serveis vinculats amb la població amb discapacitat presents a la zona (platja adaptada, escola Llevant…).

La rehabilitació seria assumida per l’Ajuntament, tot garantint una nova seu amb tots els estàndards requerits i de referència quant a qualitat d’acabats i disseny arquitectònic.

L’Ajuntament, a canvi, obtindria l’ús de l’actual edifici de la Cros, a Sant Roc, on aniria un equipament per a la ciutat, molt probablement dedicat a l’àmbit de la cultura.

La Fundació, amb l’intercanvi, mantindria el seu patrimoni.

El calendari és certament més dilatat que amb l’opció al Turó de l’Enric i això és el principal escull d’aquesta proposta. L’acabament del nou equipament per a la Fundació es podria situar a mitjans del 2019. En aquest sentit, l’Ajuntament es comprometria també a incloure en el conveni arranjaments puntuals d’urgència a l’actual seu mentre la nova no estigui enllestida.

L’altra incògnita important és el pressupost de la rehabilitació, a l’espera d’un estudi en vies d’encàrrec per comprovar l’estat de l’estructura de l’edifici.

En aquesta opció, que és una de les dues que tenim damunt la taula, entenem que la inversió pública queda més que justificada amb a) l’objectiu social del nou equipament; b) amb la conservació del patrimoni industrial a la Mobba i a la Cros; c) amb el guany de l’ús públic d’un nou equipament a Sant Roc i d) amb el fet que, sigui com sigui, calia actuar a la parcel·la de la Mobba, ara molt degradada i ja de titularitat municipal des de fa un any i on a més de conservar l’edifici es farà una gran plaça pública.

5. Quins són els punts forts de l’opció ‘projecte actual millorat’?

L’altra opció en la qual estem treballant és la que coneixem com a projecte actual millorat implica una modificació puntual de l’actual conveni entre tres parts. Fruit d’aquest canvi, a) es reduiria l’impacte del vial d’accés a la Fundació, que en la proposta actual travessa el Turó i b) s’ampliaria l’abast de la nova urbanització en diferents punts del sector, a la cerca d’una millor integració del nou conjunt amb el barri. … i aquesta proposta, c) tindria a més el compromís de la pròpia Fundació (expressat ahir en la reunió) de treballar per la conservació del Turó de l’Enric mitjançant un manteniment regular.

Aquesta proposta té en el calendari d’execució el seu punt fort, així com també en l’estalvi per a les arques municipals. Malgrat caldria estudiar alguna aportació extraordinària per assumir el sobrecost respecte el projecte que inicialment aprovat, aquesta aportació seria significativament menor a la prevista en el cas de la solució Mobba, ja que el gruix del finançament continuaria assumit dins el conveni amb Mercadona.

Les millores ambientals serien prou importants i donarien resposta, està per veure si de forma total, al moviment ecologista; però en tot cas, la solució continuaria implicant un Mercadona al barri… i per tant és probable que la controvèrsia ciutadana es mantindria dempeus en algun grau.

6. Qui prendrà la decisió i quan? 

La decisió l’ha de prendre el govern i els partits que el conformen i ho farà quan hagi trobat una proposta de mínim consens amb Badalona Capaç i amb els partits de l’oposició que es vulguin implicar. Aquest acord de mínims haurà d’acotar aspectes tan importants com el pressupost o el calendari. Difícilment el ple de setembre veurà el tràmit de qualsevol dictamen en una direcció o altra. Situem l’impuls polític de l’alternativa per a Badalona Capaç de cara al ple d’octubre.

7. A partir d’ara, què?

Tècnicament hem d’acabar de treballar les propostes, quant a la tramitació requerida, als costos i al possible calendari. Entenem que Badalona Capaç esperarà a que els fem arribar tota la informació necessària per a que puguin valorar els diferents escenaris. Entremig, a ningú se li escapa que ens espera un inici de curs polític intens on els pares i els usuaris de la Fundació expressaran la seva legítima demanda perquè s’atenguin les seves justificades necessitats. Allà estarem treballant per la solució i debatent amb rigor i compromís.

8. En què consisteix el projecte revisat?

El projecte que havia d’anar al ple i que el govern desestima tramitar sense introduir-hi canvis s’articulava a partir d’un conveni entre Mercadona, Badalona Capaç i Ajuntament fruit del qual l’empresa comercial obtenia la parcel·la ara ocupada per la Fundació a Sant Roc, on faria un centre comercial, i obtenia igualment el compromís municipal de tramitar un canvi de planejament a Morera per permetre la construcció d’un nou Mercadona al Turó de l’Enric. A canvi, construïa les noves instal·lacions de la Fundació, que cedia ja claus en mà, malgrat abans passaven a titularitat municipal amb la cessió de l’ús en dret de superfície per 99 anys a la Fundació. La Fundació, perdia el patrimoni de la Cros, però guanyava una nova seu adaptada a les seves necessitats i amb espai de creixement.

L’espai on es plantejava el conjunt és privat i està qualificat amb una clau 18, que admet des del 1976 la construcció d’un equipament privat socio sanitari (tanatori, residència de gent gran, etc). Afecta el Turó de l’Enric, tot i que en una part molt petita. Tanmateix, el projecte ha despertat crítiques de diferents col·lectius, com l’ecologista i el dels petits comerciants.

9. Quin és el valor del Turó de l’Enric?

Es parla molt del Turó de l’Enric, però la veritat és que aquesta part de Morera, situada en la frontera amb Bufalà no ha estat mai qualificada com a espai natural. Té qualificacions (i usos) diversos en el seu conjunt: la major part és verd urbà, per bé que hi ha encara dues parcel·les privades amb una qualificació urbanística que permet l’aprofitament econòmic. Una d’aquestes parcel·les, ja us ho podeu imaginar, és la que forma part de l’operació Mercadona.

No hi ha cap estudi específic que en detalli i argumenti l’interés ecològic, però sí la certesa que el turó, lligat amb el Torrent de la Font, poden constituir un node valuós des d’un punt de vista natural i d’utilització ciutadana. L’ajuntament ha encarregat aquest juliol un informe independent per valorar l’interés ecològic del Turó i els requeriments de conservació.

10 … i alguns aclariments, al fil de diferents temes que han anat sortint a les xarxes:

La cessió a la Mobba seria a precari?

En cap cas. Estaria recollida en un conveni que obligaria les dues parts i que blindaria els usos per un període de temps, fos via concessió o concessió de dret de superfície; seguint, d’altra banda, una figura legal molt similar (sinó idèntica) que en el cas de l’actual proposta al Turó de l’Enric.
 
Es perd zona verda?
La llei d’urbanisme no permet que es perdi zona verda, per tant, la part no majoritària de zona verda actual que es passaria a qualificació d’equipament públic s’hauria de compensar en altres llocs de l’entorn. El pas de verd a sistema, que és el que s’estudia, no permetria el dret de reversió per part de l’antic propietari de la finca.
 
Oferir un espai industrial rehabilitat és una opció indigna?

La rehabilitació del patrimoni industrial no és indigna i les noves instal·lacions de Badalona Capaç en l’antic edifici de la Mobba, en cas de desenvolupar-se aquesta opció, tindrien uns acabats i uns serveis comparables als d’un equipament de nova creació. A més, però, la Fundació guanyaria l’ús d’un espai singular, de clar valor afegit arquitectònic.

One thought on “9 respostes i alguns aclariments sobre Badalona Capaç

  1. Molt bon resum. Un apunt més: A les sessions del PAM els veïns de la zona van defensar que se salvés l’edifici històric de la Mobba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *