Sis preguntes sobre la (ja imparable) moció de censura a Badalona

Està tot decidit? Què ha passat avui?

Aquest matí, el secretari municipal ha acreditat que la proposta de moció de censura presentada pel grup municipal del PSC reunia tots els requisits exigits per la llei; això és, i principalment, que acreditava les signatures dels regidors que configuren la majoria absoluta del ple. La proposta que ha estat validada identifica també que “los firmantes de este escrito y conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, proponen como alcalde del municipio de Badalona a Don Alejandro Pastor López” i incorpora també un breu apunt de les motivacions de la moció i de les principals polítiques a impulsar. Firmen la proposta de moció els 10 regidors del PP, els 3 del PSC i el de C’s.

Uns minuts després d’assegurar el compliment dels requisits, el secretari convocava un ple extraordinari (📋 llegiu la notificació) per al 20 de juny a les 12 del migdia amb un sol punt de l’ordre del dia: “aprovar, si s’escau, la proposta de MOCIÓ DE CENSURA a l’Alcaldia.”

Com argumenten la proposta de moció?

En l’escrit (📋 llegiu íntegra la proposta presentada avui) els proposants reiteren que la moció es presenta per la “utilització ilegítima” de la institució i del càrrec d’alcalde “para promocionar y participar del proceso soberanista, y por otro lado por una nula capacidad de gestión municipal”. També s’assenyalen els principals eixos polítics del ‘nou govern’, exposats de forma vague i generalista. Són els següents: prioritat a les persones, organització municipal de model executiu, eficiència, emergència social prioritària i una Badalona “de diálogos y consensos” (sense concretar més). S’explicita que “mantendremos la neutralidad institucional”, tot i que “en caso de pronunciamentos institucionales se hará respentando las mayorías en el Pleno”.

Hi ha marge?

Ara mateix, la moció ja no es pot aturar i el ple està convocat. Queda per veure si els vots que acompanyen la proposta de moció es mantenen en el mateix sentit que avui han exposat o no en el moment decisiu, el de la votació. És molt estrany que canvii el sentit del vot, encara que avui, tàcticament, Garcia Albiol, ha dit públicament que no decidiria el sentit del seu vot i el dels seus regidors fins a escoltar el discurs d’Àlex Pastor al ple (📰 llegiu la notícia). El líder del PP explicitava així el seu enuig per les converses que el PSC ha mantingut aquests dies amb ICV i ERC (que no han aconseguit impedir la moció).

No és impossible que la moció acabi no prosperant, però és altament improbable.

Sobre les ‘negociacions’ fallides amb ERC i ICV-EUiA he fet la següent valoració, accessible en aquest al resum 2.0.

Quines són les preguntes sense respondre, avui?

Govern de 3 o govern d’11? El PP (🖥️ tuit) i C’s (🖥️ tuit) han donat pràcticament per fet que no estaran al futur govern. Veurem què passa en els propers dies. El nou govern pot incorporar altres regidors, com Jordi Subirana  (ex-Unió), però cap altre regidor, atès que PDCat ha deixat clar que no jugarà aquest joc.

Amb quin equilibri intern? Quin pes tindran els diferents partits en els organismes, patronats i empreses municipals? Es mantindrà l’actual equilibri? És molt difícil que el PP accepti ‘regalar’ la seva capacitat de bloqueig en aquests espais.

I els càrrecs de confiança? Hi haurà canvis en l’organigrama pel que fa al repartiment de càrrecs de confiança? Veurem la resposta a aquesta pregunta, però també difícilment el PP, fora del govern previsiblment, renunciarà als seus tres assessors. El més probable és que les tres forces de govern que passaran a l’oposició es quedaran amb 1 assessor per cada una (tot un contrast amb el nombre de que han disposat fins ara PP i PSC (3).

Per fer què? La més important de les preguntes: amb quin programa es presentaran? De moment el que han exposat és molt vague i bàsicament busca apropiar-se de la feina feta fins ara pel govern (🖥️ llegiu aquest fil). Amb quin pressupost?

Què passarà el dia 20 de juny? I l’endemà?

El ple es desenvoluparà amb la constitució de la taula d’edat, seguida de la lectura de la moció de censura. Aleshores intervindrà el candidat a alcalde, seguit de l’alcaldessa i els portaveus dels grups municipals. Seguidament, tindrà lloc la votació, que requereix també de majoria absoluta, i que en el cas més que previsible de sortir endavant comportarà la presa de possessió del nou alcalde en la mateixa sessió i el cessament automàtic de l’alcaldessa.

Un cop escollit el nou alcalde, aquest tindrà totes les competències, que podrà delegar mitjançant decret de forma molt ràpida. Aquell mateix dia o l’endemà ja pot començar a funcionar el nou govern. Una de les primeres mesures serà la delegació de competències en els regidors de govern (siguin 3, 4 o més) i el cessament de tots els càrrecs de confiança de govern. Sí que han de passar pel ple els nomenaments de membres de consells d’administració i organismes autònoms i canvis en les comissions informatives.

I ara què? Compromís intacte amb Badalona

2 thoughts on “Sis preguntes sobre la (ja imparable) moció de censura a Badalona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *