Tal qual: dades de la petja republicana a govern

No és una promesa, és un fet. I no és d’ara, ve del 2003. Polítiques republicanes al costat de l’educació i la salut públiques. Tant per fer i defensar encara, però és evident la petja d’Esquerra Republicana quan ha estat a govern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *